φύλλο 1

Ξενοφώντας, Ελληνικά 3.2.11-16. Μελετήστε το μεταφρασμένο κείμενο (μετάφραση Ρ. Ρούφου) από το βιβλίο σας ή από το ψηφιακό σχολείο ή από την Πύλη για την ελληνική γλώσσα. Απαντήστε σε μία ερώτηση (όποια θέλετε) από κάθε ομάδα ερωτήσεων που ακολουθούν:

α. ερωτήσεις για τις παραγράφους 11-12

1) Για ποιον λόγο οι τριάκοντα δεν ψηφίζουν νέους νόμους που θα εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους;

2) Ποιοι είναι τα πρώτα θύματα των τριάκοντα; Για ποιον λόγο;

3) Ποια είναι η στάση της Βουλής απέναντι στις κινήσεις των τριάκοντα; Πως την εξηγεί ο Ξενοφώντας;

 

β. ερωτήσεις για τις παραγράφους 13-14

1) Για ποιον λόγο οι τριάκοντα ζητούν βοήθεια από τους Σπαρτιάτες; Ποια δικαιολογία χρησιμοποιούν; Τι ισχύει στην πραγματικότητα;

2) Για ποιον λόγο οι τύραννοι δεν βασίζονται σε Αθηναίους φρουρούς; Για ποιον λόγο οι Σπαρτιάτες δέχονται να βοηθήσουν;

3) Ποιος είναι ο ρόλος του Καλλίβιου; Ποια σχέση έχει με τους τριάκοντα;

 

γ. ερωτήσεις για τις παραγράφους 15-16

1) Για ποιον λόγο ο Κριτίας είναι πιο σκληρός από τον Θηραμένη;

2) Πως η δημοτικότητα σχετίζεται με τη σκληρή στάση που θέλει ο Κριτίας;

3) Το τυραννικό καθεστώς έχει σχέση μόνο με τον αριθμό αυτών που κυβερνούν ή έχει και άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό;

 

δ. γενικές ερωτήσεις

1) Εντοπίστε και σχολιάστε τρία σημεία/ φράσεις με ολοκληρωμένο νόημα (ένα από τις παραγράφους 11-12, ένα από τις 13-14 και ένα από τις 15-16). Για ποιον λόγο διαλέξατε το κάθε σημείο; Τι σκέψεις και τι συναισθήματα σας προκαλεί;

2) Εντοπίζετε πέντε φράσεις που δείχνουν κλιμάκωση της βίας που ασκεί το καθεστώς των τριάκοντα.

3) Σχολιάστε τη φράση «να συλλάβουν όποιους ήθελαν… όποιον τους δημιουργούσε την υποψία…». Τι σημαίνει να ζεις σ’ ένα καθεστώς όπου συμβαίνει κάτι τέτοιο; Ποιοι μπορεί να συλληφθούν; Ποιοι είναι ύποπτοι;

4) Πώς εξηγείτε τη διαφωνία που προκύπτει στην ομάδα των τριάκοντα τυράννων; Τελικά, κατά την κρίση σας, ο Θηραμένης είναι αφελής;

 

Προσοχή: Αντιγράψτε τις φράσεις στο φύλλο εργασίας ή σε ένα αρχείο κειμένου ή σε σχόλιο στην ιστοσελίδα του σεναρίου μας. Στο τέλος της ώρας θα παραδώσετε το φύλλο εργασίας, αν έχετε εργαστεί πάνω σ’ αυτό.

φύλλο 1 (ομάδα 1)

Ημερομηνία: 2013-11-27

Από: Τα τζιτζιλομίτζιλα

Θέμα: Δ3

σημαίνει για το καθεστώς ο,τι φοβόντουσαν την αντίδραση του κόσμου και ο,τι ήταν ανασφαλείς

Ημερομηνία: 2013-11-27

Από: Όμορφες

Θέμα: ερώτηση Δ2

1) Ο Κριτίας είχε διάθεση να σκοτώσει πολύ κόσμο
2)Οι Τριάκοντα ταλαιπωρούσαν την καλή τάξη, και τους παρέπεμπαν σε θανατική καταδίκη.
3)Άρχισαν να συλλαμβάνουν τους γνωστούς καταδότες, που τον καιρό της δημοκρατίας είχαν κάνει τη συκοφαντία επάγγελμα.
4)Ο Κριτιας ειπε πως όποιος θέλει να κυριαρχή είν' υποχρεωμένος να βγάζη από τη μέση εκείνους που θα μπορούσαν να του σταθούν εμπόδιο
5)Τους βοηθούσαν να συλλάβουν όποιους ήθελαν -όχι πια «κακά στοιχεία» κι ασήμαντα πρόσωπα.

<< 1 | 2

Νέο σχόλιο