φύλλο 3

(Κοινό για Ομάδα 1 και Ομάδα 2)

1. Ψάξτε σε έντυπα λεξικά που έχει το σχολείο, σε ψηφιακά που θα αναζητήσετε στο Διαδίκτυο και στο Λεξικό της κοινής νεοελληνικής για τις λέξεις που ακολουθούν.

Προσέξτε και σημειώστε τη σημασία και την ετυμολογία κάθε λέξης.

τυραννία, χούντα, δικτατορία, φασισμός, απολυταρχία, δεσποτισμός.

Αν έχετε χρόνο ψάξτε α) Τι είναι μεταφραστικό δάνειο; β) Τι είναι σημασιολογικό δάνειο;

2. Δημιουργήστε έναν εννοιολογικό χάρτη (διαλέξτε ανάμεσα στις εφαρμογές: https://bubbl.us/, https://www.text2mindmap.com/, https://www.mywebspiration.com/) με βάση τα χαρακτηριστικά που θα συγκεντρώσετε. Προσοχή: Επειδή θα χρειαστεί εγγραφή, αν θέλετε χρησιμοποιήστε τον λογαριασμό username: dialogos, password: _____. Μπορείτε να δουλέψετε με αντιγραφή επικόλληση. Δείτε το παράδειγμα ενός χάρτη στο ξεκίνημά του:

 

3. Βρείτε και άλλες λέξεις συγγενικές στη σημασία (προσοχή: όχι παράγωγα ή ομόρριζα) και επεκτείνετε τον εννοιολογικό χάρτη.

φύλλο 3 (ομάδα 1)

Ημερομηνία: 2013-11-28

Από: ομορφες

Θέμα: 1

1)τυραννία=,το πολίτευμα κατά το οποίο την εξουσία ασκεί ένας τύραννος, η τυραννίδα
.2)χούντα= ομάδα στρατιωτικών που κυβερνούν δικτατορικά αφού ανήλθαν συνήθως με πραξικόπημα στην εξουσία
3)δικτατορία=το πολίτευμα όπου ένα πρόσωπο η μια μικρή ομάδα έχει την απόλυτη εξουσία έχοντας καταργήσει τη βουλή και τους δημοκρατικούς θεσμούς
3) φασισμός=(πολιτική) ακροδεξιά ριζοσπαστικἠ αυταρχική εθνικιστική πολιτική ιδεολογία και μαζικό κίνημα που έχει ως στόχο να θέσει το έθνος, το οποίο ορίζει βάσει αποκλειστικών βιολογικών, πολιτισμικών ή/και ιστορικών συνθηκών, υπεράνω κάθε άλλης αξίας και να δημιουργήσει μια κινητοποιημένη εθνική κοινότητα, καταργώντας τη δημοκρατία και τον Κοινοβουλευτισμό
4)δεσποτισμός=ο τρόπος με τον οποίο κυβερνά ένας δεσπότης, η απόλυτη και τυραννική εξουσία

Ημερομηνία: 2013-11-29

Από: χάρτης

Θέμα: 2

εδώ

https://xenophon.webnode.gr/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/#mind-map-tirania2-jpg

ή από το μενού "αρχεία"

Νέο σχόλιο