φύλλο 2

Στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα μπορείτε να βρείτε το αρχαίο κείμενο.

1. Εντοπίστε στο αρχαίο κείμενο πως αποδίδονται οι παρακάτω φράσεις του μεταφρασμένου (προσοχή επιλέξτε μόνο τις φράσεις που μεταφράζονται) και αντιγράψτε τις φράσεις του αρχαίου κειμένου σε αντιστοίχηση με τις νεοελληνικές.

α) «άρχισαν να καταστρώνουν σχέδια για να επιβάλουν την ανεξέλεγκτη κυριαρχία τους στην πόλη»

β) «είχε διάθεση να σκοτώση πολύν κόσμο»

γ) «…να συλλάβουν όποιους ήθελαν -όχι πια ‘‘κακά στοιχεία’’ κι ασήμαντα πρόσωπα, αλλ’ από δω και μπρος όποιον τους δημιουργούσε την υποψία…»

2. Προσέξτε πως μεταφράζονται τα τρία (3) απαρέμφατα που θα αναγνωρίσετε στα αποσπάσματα του αρχαίου κειμένου. Να τα χαρακτηρίσετε συντακτικά και να τα αναγνωρίσετε γραμματικά (για τη γραμματική μπορείτε να αξιοποιήσετε το κλιτικό λεξικό της αρχαίας που θα βρείτε εδώ)

3. Δημιουργείστε εννοιολογικό χάρτη που θα δείχνει τη σύνταξη της γ΄ φράσης στα αρχαία ελληνικά. Διαλέξτε ανάμεσα στις εφαρμογές: https://bubbl.us/, https://www.text2mindmap.com/, https://www.mywebspiration.com/.  Προσοχή: Επειδή θα χρειαστεί εγγραφή, αν θέλετε χρησιμοποιήστε τον λογαριασμό username: dialogos, password: _____. Μπορείτε να δουλέψετε με αντιγραφή επικόλληση. Δείτε το παράδειγμα ενός χάρτη στο ξεκίνημά του:

4. Δείτε και την άλλη μετάφραση από την Πύλη. Κάνετε τη δική σας μετάφραση για κάθε φράση σε γλωσσική ποικιλία ανάλογη με αυτήν που χρησιμοποιείται μεταξύ σας.

φύλλο 2 (ομάδα 2)

Ημερομηνία: 2013-11-27

Από: Ομαδα 2 (Β)

Θέμα: Φυλλο 2 ερωτηση:1

1)«άρχισαν να καταστρώνουν σχέδια για να επιβάλουν την ανεξέλεγκτη κυριαρχία τους στην πόλη»Μεταφραση: ἐπεὶ δὲ ἤρξαντο βουλεύεσθαι
ὅπως ἂν ἐξείη αὐτοῖς τῇ πόλει χρῆσθαι ὅπως βούλοιντο.

2) είχε διάθεση να σκοτώσει πολύν κοσμο.Μετάφραση:ἐπεὶ δὲ αὐτὸς μὲν προπετὴς ἦν ἐπὶ τὸ
πολλοὺς ἀποκτείνειν,

3)να συλλάβουν όποιους ήθελαν -όχι πια ‘‘κακά στοιχεία’’ κι ασήμαντα πρόσωπα, αλλ’ από δω και μπρος όποιον τους δημιουργούσε την υποψία…»Μετάφραση:
συνελάμβανον οὐκέτι τοὺς
πονηρούς τε καὶ ὀλίγου ἀξίους, ἀλλ’ ἤδη οὓς ἐνόμιζον
ἥκιστα μὲν παρωθουμένους ἀνέχεσθαι

Ημερομηνία: 2013-11-27

Από: ομάδα 2

Θέμα: Δραστηριότητα 1

α)ἐπεὶ δὲ ἤρξαντο βουλεύεσθαι
ὅπως ἂν ἐξείη αὐτοῖς τῇ πόλει χρῆσθαι ὅπως βούλοιντο

β)ἐπεὶ δὲ αὐτὸς μὲν προπετὴς ἦν ἐπὶ τὸ
πολλοὺς ἀποκτείνειν

γ)ἐβούλοντο συνελάμβανον οὐκέτι τοὺς
πονηρούς τε καὶ ὀλίγου ἀξίους, ἀλλ’ ἤδη οὓς ἐνόμιζον
ἥκιστα μὲν παρωθουμένους ἀνέχεσθαι

Ημερομηνία: 2013-11-27

Από: Ομαδα 2 (Β)

Θέμα: 2

•βουλεύεσθαι: Τελικο απερμφατο αντεικειμενο στο ηρξαντο.

•ἀποκτείνειν:εναρθρο απαρεμφατο,εμπροθετος προσδιορισμος!

Ημερομηνία: 2013-11-29

Από: Ομαδα 2

Θέμα: Απάντηση:2

ἀνέχεσθαι~Τελικο Απαρεμφατο

Ημερομηνία: 2013-11-29

Από: Ομαδα 2 (Β)

Θέμα: 2

•βουλεύω ρήμα μέση ενεστώτας απαρέμφατο

•ἀποκτείνω ρήμα ενεργητική ενεστώτας οριστική ενικός τρίτο

Ημερομηνία: 2013-11-29

Από: χάρτης

Θέμα: 3

εδώ

https://xenophon.webnode.gr/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/#mind-map-k-sintaxi1-jpg

Νέο σχόλιο