φύλλο 3

(κοινό για Ομάδα 2 και Ομάδα 1)

1. Ψάξτε σε έντυπα λεξικά που έχει το σχολείο, σε ψηφιακά που θα αναζητήσετε στο Διαδίκτυο και στο Λεξικό της κοινής νεοελληνικής για τις λέξεις που ακολουθούν.

Προσέξτε και σημειώστε τη σημασία και την ετυμολογία κάθε λέξης.

τυραννία, χούντα, δικτατορία, φασισμός, απολυταρχία, δεσποτισμός.

Αν έχετε χρόνο ψάξτε α) Τι είναι μεταφραστικό δάνειο; β) Τι είναι σημασιολογικό δάνειο;

2. Δημιουργήστε έναν εννοιολογικό χάρτη (διαλέξτε ανάμεσα στις εφαρμογές: https://bubbl.us/, https://www.text2mindmap.com/, https://www.mywebspiration.com/) με βάση τα χαρακτηριστικά που θα συγκεντρώσετε. Προσοχή: Επειδή θα χρειαστεί εγγραφή, αν θέλετε χρησιμοποιήστε τον λογαριασμό username: dialogos, password: _____. Μπορείτε να δουλέψετε με αντιγραφή επικόλληση. Δείτε το παράδειγμα ενός χάρτη στο ξεκίνημά του:

 

3. Βρείτε και άλλες λέξεις συγγενικές στη σημασία (προσοχή: όχι παράγωγα ή ομόρριζα) και επεκτείνετε τον εννοιολογικό χάρτη.

φύλλο 3 (ομάδα 2)

Ημερομηνία: 2013-11-28

Από: ομάδα 2

Θέμα: 1 φυλλο 3

1)τυραννία:1α. είδος πολιτεύματος στην αρχαία Ελλάδα· τυραννίδα. β. απολυταρχικός, δεσποτικός τρόπος διακυβέρνησης: Ο λαός αγωνίστηκε εναντίον της τυραννίας. 2α. άσκηση καταναγκασμού, καταπίεση.
2)χούντα:1.ομάδα συνήθ. στρατιωτικών, που καταλαμβάνει βίαια την πολιτική εξουσία και που τη διατηρεί με καταπιεστικά και τρομοκρατικά μέσα. 2. περίοδος κατά την οποία κατέχει την εξουσία μια χούντα.
3)δικτατορία:1α. καθεστώς διακυβέρνησης μιας χώρας, κατά το οποίο ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων συγκεντρώνει στα χέρια της τη νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία την οποία ασκεί ανεξέλεγκτα: Φασιστική / ναζιστική ~. H ~ του Φράνκο / του Mεταξά. ~ του προλεταριάτου, στη μαρξιστική-λενινιστική θεωρία, η άσκηση της πολιτικής εξουσίας από την εργατική τάξη. Στυγνή ~ / καθεστώς στυγνής δικτατορίας. β. χαρακτηρισμός κράτους που έχει καθεστώς δικτατορίας: H Iσπανία ήταν πολλές δεκαετίες ~. Οι δικτατορίες της Λατινικής Aμερικής. γ. περίοδος κατά την οποία σε μια χώρα υπάρχει καθεστώς δικτατορίας: Στη ~ έζησε στο εξωτερικό. 2. (μτφ.) α. αυταρχική συμπεριφορά, καταναγκασμός που ασκεί κάποιος στο εργασιακό, οικογενειακό ή κοινωνικό περιβάλλον του
4)φασισμός:1. πολιτικοκοινωνικό σύστημα της άκρας δεξιάς, με έντονα αυταρχικό και εθνικιστικό χαρακτήρα, που καταργεί τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία και βασίζεται στο μονοκομματισμό και στον ολοκληρωτισμό: Ο ~ αιματοκύλησε την Ευρώπη. Δε θα περάσει ο ~! 2. (ιστ.) δικτατορικό καθεστώς που, με αρχηγό το Mουσολίνι, επικράτησε στην Iταλία: Ο ιταλικός ~ κράτησε από το 1922 ως το 1943. 3. χαρα κτηρισμός αυταρχικής ενέργειας, πράξης ή καταπιεστικής, δεσποτικής συμπεριφοράς
5)απολυταρχία:είδος πολιτεύματος, στο οποίο όλες οι εξουσίες ανήκουν στο μονάρχη και ασκούνται από αυτόν χωρίς κανέναν περιορισμό· απόλυτη μοναρχία
6)δεσποτισμός:α. χαρακτηρισμός απόλυτης, αυθαίρετης και τυραννικής εξουσίας. β. χαρακτηρισμός κάθε τυραννικής συμπεριφοράς

Ημερομηνία: 2013-11-29

Από: χάρτες

Θέμα: 2

βρείτε τους
από το μενού αρχεία

ή
εδώ https://xenophon.webnode.gr/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/#mind-map-k-tirania1-jpg
εδώ
https://xenophon.webnode.gr/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/#mind-map-tirania2-jpg
εδώ
https://xenophon.webnode.gr/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/#mind-map-diktatoria-jpg

Νέο σχόλιο