φύλλο 4

(κοινό για όλους)

Σκεφτείτε και απαντήστε:

α) Για ποιον λόγο νομίζετε ότι διδάσκεται το συγκεκριμένο απόσπασμα;

β) Για ποιον λόγο διδάσκεται από μετάφραση και όχι από το πρωτότυπο;

γ) Αναστοχαστείτε τη δραστηριότητα μας. Εξηγήστε αν έχουν νόημα τέτοιες διδακτικές πρακτικές στο ελληνικό σχολείο;

δ) Γράψτε: τι ήταν αυτό που σας άρεσε περισσότερο και γιατί, τι ήταν αυτό που δεν σας άρεσε και γιατί;

ε) Μπορείτε να σκεφτείτε δύο πράγματα που κερδίσατε με τον συγκεκριμένο τρόπο δουλειάς;

φύλλο 4 (ομάδα 3)

Ημερομηνία: 2013-11-29

Από: team 3

Θέμα: α

Το συγκεκριμένο απόσπασμα διδάσκεται ώστε οι μαθητές να συνηδιτοποιήσουν την αξία και τη σημασία της δημοκρατίας και για να έχουν μία γενική άποψη για το τυραννικό καθεστώς.

Ημερομηνία: 2013-11-29

Από: team 3

Θέμα: β

Το συγκεκριμένο απόσπασμα διδάσκεται στους μαθητές από μετάφραση και όχι από το πρωτότυπο ώστε να κεντρίσει το ενδιαφέρων των μαθητών και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν καλύτερα και ευκολότερα το κείμενο.

Ημερομηνία: 2013-11-29

Από: team 3

Θέμα: γ

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως στόχο του να προσελκύσει τους μαθητές με έναν διαφορετικό τρόπο το μάθημα των αρχαίων.

Ημερομηνία: 2013-11-29

Από: team 3

Θέμα: δ

Αυτό που μας εντυπωσίασε σε αυτό το νέο τρόπο διδασκαλίας ήταν η ανάμιξη των αρχαίων με τους υπολογιστές ο οποίος σου δίνει τη δυνατότητα να αγαπήσεις το μάθημα των αρχαίωνιξ

Ημερομηνία: 2013-11-29

Από: team 3

Θέμα: ε

α) Συνεργαστήκαμε αρμονικά με τους συμμαθητές μας για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού που ήταν η απάντηση των ερωτήσεων.
β) Προσεγγίσαμε το μάθημα των αρχαίων με έναν διαφορετικό τρόπο γνωστό στους νέους στους υπολογιστές.Ελπίζουμε αυτό το πρόγραμμα να συνεχιστεί :) !!!!!!!!!!!!!

Νέο σχόλιο