φύλλο 1

Ξενοφώντας, Ελληνικά 3.2.11-16. Μελετήστε το μεταφρασμένο κείμενο (μετάφραση Ρ. Ρούφου) από το βιβλίο σας ή από το ψηφιακό σχολείο ή από την Πύλη για την ελληνική γλώσσα. Απαντήστε σε μία ερώτηση (όποια θέλετε) από κάθε ομάδα ερωτήσεων που ακολουθούν:

α. ερωτήσεις για τις παραγράφους 11-12

1) Για ποιον λόγο οι τριάκοντα δεν ψηφίζουν νέους νόμους που θα εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους;

2) Ποιοι είναι τα πρώτα θύματα των τριάκοντα; Για ποιον λόγο;

3) Ποια είναι η στάση της Βουλής απέναντι στις κινήσεις των τριάκοντα; Πως την εξηγεί ο Ξενοφώντας;

 

β. ερωτήσεις για τις παραγράφους 13-14

1) Για ποιον λόγο οι τριάκοντα ζητούν βοήθεια από τους Σπαρτιάτες; Ποια δικαιολογία χρησιμοποιούν; Τι ισχύει στην πραγματικότητα;

2) Για ποιον λόγο οι τύραννοι δεν βασίζονται σε Αθηναίους φρουρούς; Για ποιον λόγο οι Σπαρτιάτες δέχονται να βοηθήσουν;

3) Ποιος είναι ο ρόλος του Καλλίβιου; Ποια σχέση έχει με τους τριάκοντα;

 

γ. ερωτήσεις για τις παραγράφους 15-16

1) Για ποιον λόγο ο Κριτίας είναι πιο σκληρός από τον Θηραμένη;

2) Πως η δημοτικότητα σχετίζεται με τη σκληρή στάση που θέλει ο Κριτίας;

3) Το τυραννικό καθεστώς έχει σχέση μόνο με τον αριθμό αυτών που κυβερνούν ή έχει και άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό;

 

δ. γενικές ερωτήσεις

1) Εντοπίστε και σχολιάστε τρία σημεία/ φράσεις με ολοκληρωμένο νόημα (ένα από τις παραγράφους 11-12, ένα από τις 13-14 και ένα από τις 15-16). Για ποιον λόγο διαλέξατε το κάθε σημείο; Τι σκέψεις και τι συναισθήματα σας προκαλεί;

2) Εντοπίζετε πέντε φράσεις που δείχνουν κλιμάκωση της βίας που ασκεί το καθεστώς των τριάκοντα.

3) Σχολιάστε τη φράση «να συλλάβουν όποιους ήθελαν… όποιον τους δημιουργούσε την υποψία…». Τι σημαίνει να ζεις σ’ ένα καθεστώς όπου συμβαίνει κάτι τέτοιο; Ποιοι μπορεί να συλληφθούν; Ποιοι είναι ύποπτοι;

4) Πώς εξηγείτε τη διαφωνία που προκύπτει στην ομάδα των τριάκοντα τυράννων; Τελικά, κατά την κρίση σας, ο Θηραμένης είναι αφελής;

 

Προσοχή: Αντιγράψτε τις φράσεις στο φύλλο εργασίας ή σε ένα αρχείο κειμένου ή σε σχόλιο στο ιστολόγιο του σεναρίου μας. Στο τέλος της ώρας θα παραδώσετε το φύλλο εργασίας, αν έχετε εργαστεί πάνω σ’ αυτό.

φύλλο 1 (ομάδα 4)

Ημερομηνία: 2013-11-26

Από: Ταπεινά χαμομηλάκια

Θέμα: Α 2

Τα πρώτα θύματα των τριάκοντα είναι οι γνωστοί καταδότες όπου του συνέλαβαν , που τον καιρό της δημοκρατίας είχαν κάνει τη συκοφαντία επάγγελμα και ταλαιπωρούσαν την καλή τάξη, και να τους παραπέμπουν για θανατική καταδίκη.

Ημερομηνία: 2013-11-26

Από: Ταπεινά χαμομηλάκια

Θέμα: Β 3

Ο Καλλίβιος, έγκρινε τις πράξεις· αυτός πάλι τους έδινε στρατιώτες από τη φρουρά, που τους βοηθούσαν να συλλάβουν όποιους ήθελαν -όχι πια «κακά στοιχεία» κι ασήμαντα πρόσωπα, αλλ' από δω και μπρος όποιον τους δημιουργούσε την υποψία ότι δε θ' ανεχόταν τον παραμερισμό του κι ότι, αν δοκίμαζε ν' αντιδράση, θάβρισκε πολλούς συμπαραστάτες.

Νέο σχόλιο