φύλλο 4

(κοινό για όλους)

Σκεφτείτε και απαντήστε:

α) Για ποιον λόγο νομίζετε ότι διδάσκεται το συγκεκριμένο απόσπασμα;

β) Για ποιον λόγο διδάσκεται από μετάφραση και όχι από το πρωτότυπο;

γ) Αναστοχαστείτε τη δραστηριότητα μας. Εξηγήστε αν έχουν νόημα τέτοιες διδακτικές πρακτικές στο ελληνικό σχολείο;

δ) Γράψτε: τι ήταν αυτό που σας άρεσε περισσότερο και γιατί, τι ήταν αυτό που δεν σας άρεσε και γιατί;

ε) Μπορείτε να σκεφτείτε δύο πράγματα που κερδίσατε με τον συγκεκριμένο τρόπο δουλειάς;

φύλλο 4 (ομάδα 4)

Ημερομηνία: 2013-11-28

Από: Ταπεινά χαμομηλάκια

Θέμα: 4 β)

Πιστεύουμε ότι το κείμενο αυτό μας δόθηκε μεταφρασμένο για τον εξής λόγο: Αρχικά για να γίνει πιο κατανοητό και πιο προσιτό σε εμάς τους μαθητές καθώς και για να μας δώσει κίνητρο να ασχοληθούμε για να το καταλάβουμε.

Ημερομηνία: 2013-11-28

Από: Ταπεινά χαμομηλάκια

Θέμα: 4 ε)

Από τον συγκεκριμένο τρόπο διδασκαλίας κερδίσαμε:
1)Μάθαμε να λειτουργούμε ομαδικά
2)Το μάθημα έγινε πολύ διασκεδαστικό και μας έκανε να το συμπαθήσουμε ακόμα περισσότερο!

Ημερομηνία: 2013-11-28

Από: Ταπεινά χαμομηλάκια

Θέμα: 4 α)

Κατά την γνώμη μας το συγκεκριμένο απόσπασμα διδάσκεται για να μας κάνει να κατανοήσουμε καλύτερα καλύτερα το τυραννικό πολίτευμα το οποίο κράτησε εννιά μήνες και να καταλάβουμε καλύτερα τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι Αθηναίοι!

Ημερομηνία: 2013-11-29

Από: Ταπεινά χαμομηλάκια

Θέμα: 4 δ)

Περισσότερο από αυτή την συνεργασία μας άρεσε
το ότι ήρθαμε πιο κοντά σαν ομάδα και ότι μάθαμε να συνεργαζόμαστε και να ακούμε τις γνώμες και ιδέες των άλλων.

Ημερομηνία: 2013-11-29

Από: Ταπεινά χαμομηλάκια

Θέμα: 4 γ)

Τέτοιες πρακτικές εκμάθησης αποσκοπούν στην καλύτερη συνεργασία των μαθητών και στο να τους δώσουν κίνητρο για να εργαστούν ομαδικά.Γι αυτό θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να γίνονται τέτοιες προσπάθειες εκμάθησης.

Νέο σχόλιο