πείτε τη γνώμη σας

Σας παρακαλώ καταγράψτε ελεύθερα και με ειλικρίνεια τις απόψεις σας.

(πριν γράψετε απαντήσεις, διευκρινίστε αν θα πάτε ή όχι στη θεωρητική κατεύθυνση) 

 

1. Κατά πόσο συμμετέχετε (συζητώντας με τους συμμαθητές σας, ψάχνοντας, γράφοντας, σκεφτόμενοι αυτό που κάνουμε, κλπ).

 

2. Τι σας "έπεισε" να συμμετέχετε ή τι σας εμποδίζει να "συμμετέχετε".

 

3. Κατά πόσο η συμμετοχή σας στη συγκεκριμένη δραστηριότητα νιώθετε ότι σας βοηθάει στην προσπάθειά σας να προσεγγίσετε καλύτερα τα αρχαία ελληνικά. Αν ναι, προσπαθήστε να προσδιορίσετε τι κέρδος αποκομίζετε.

 

4. Πώς σου φάνηκε η πορεία από τη νεοελληνική μετάφραση προς το αρχαίο κείμενο;

 

5. Θα προτιμούσες να γίνει η δραστηριότητα χωρίς υπολογιστές; Τι νομίζεις ότι πρόσφερε η αξιοποίηση των υπολογιστών;

 

6. Ποια πλεονεκτήματα και ποια μειονεκτήματα βρίσκεις στον συγκεκριμένο τρόπο μαθήματος;

 

7. Τι έχετε να πείτε για την άποψη ότι "τέτοια πράγματα (όπως αυτή η δραστηριότητα) δεν γίνονται στο Λύκειο, γιατί σκοπός των μαθητών είναι οι πανελλαδικές".

και 
8. Σημειώστε οτιδήποτε άλλο θέλετε για τη δραστηριότητά μας σχετικά με το μάθημα, τις εξετάσεις, τα προγράμματα διδασκαλίας, κλπ 

πείτε τη γνώμη σας

Ημερομηνία: 2013-11-29

Από: αναστοχασμός

Θέμα: αναστοχασμός

έγινε στο τέλος των δραστηριοτήτων προφορικά και ηχογραφήθηκε

Νέο σχόλιο